Igman Initiative
Civic Dialogue
Association PHILIA
 
  Vesti
 


Početak projekta u složenoj političkoj situaciji


Početak realizacije projekta „Sloboda kretanja ljudi i roba između Kosova i Srbije u kontekstu regionalne saradnje“, odvija se u složenim političkim i dramatičnim bezbedonosnim okolnostima na severu Kosova. Kada je, krajem novembra 2010. godine, bio sačinjen draft projekta,  nije se znalo da će dijalog Beograd – Priština biti nastavljen u  2011. godini,  niti da će prva tema ovih pregovora biti upravo sloboda kretanja ljudi i roba.  Finansijska sredstva za realizaciju projekta ,  odobrena su od strane Delegacije EU krajem juna, a aktivnosti na projektu su započete početkom jula, kada su već uveliko bili u toku pregovori Beograd – Priština u Briselu, gde su na samom početku tražena rešenja upravo za probleme kojima se projekat bavi.

Na početku projekta formiran je  ekspertski tim sastavljen od stručnjaka i stručnjakinja iz Srbije i sa Kosova: Dr Predrag Bjelić, vanredni professor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu, stručnjak za oblast kretanja robe, Bisera Šećeragić,ekonomistkinja, stručnjakinja za oblast sive ekonomije, Vladimir Petronijević, konsultant na projektu, deo o slobodi kretanja ljudi Doruntina Vinca, stručnjakinja u oblasti antropologije i političkih nauka, saradnica za
oblast kretanja robe, Hajrula Čeku, predaje Lokalne samouprave i politiku, konsultant na projektu u oblasti kretanja robe. Ekspertski tim će istraživati regulativu Srbije i Kosova u vezi sa međusobnom trgovinom, proveriće usklađenost propisa i prakse sa CEFTA Sporazumom, metodologiju evidencije dobara od strane srpske i kosovske carinske službe, i uporediće podatke za  poslednjih pet godina. Takođe, eksperti će raditi i na proceni sive zone kao i moguće štete koju bi pretrpeli Srbija i Kosovo usled toga. Dalje, zadatak Ekspretskog tima je i da se izrade preporuke za prevazilaženje problema i prepreka u slobodnom protoku robe između Kosova i Srbije u skladu sa CEFTA, kao i  u harmonizaciji ova dva carinska sistema.

Deo tima koji će istraživati kretanje ljudi, analiziraće  pravilnike u Srbiji i na Kosovu, koji se odnose na putne isprave i njihovo priznavanje od strane Srbije, zatim će proučiti problem građana Kosova koji ulaze u Srbiju samo sa putnim ispravama koja im je izdala Republika Kosovo; takođe, proučiće i teškoće i manipulacije od strane građana Kosova da bi dobili pasoš Republike Srbije,  pravilnike koji se odnose na registarske tablice u Srbiji i na Kosovu. Ispitaće poteškoća sa postojećim kosovskim registarskim tablicama kao i upotrebu novih registarskih tablica Republike Srbije na Kosovu. Ekspreti će dati preporuke kako da se prevaziđu postojeći problemi i osposobi slobodan protok osoba preko granice, uključujući i putnička vozila.

Preliminarni rezultati ekspretskog istraživanja biće objavljeni na tri jezika, albanskom, srpskom i engleskom i predstavljeni na javnim diskusijama u Beogradu, Prištini, Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici.  Nakon konsultativnog procesa sa predstavnicima privrednih komora i ostalih relevantnih institucija i organizacija, biće objavljena  finalna studija, koja će biti predstavljena javnosti i donosiocima odluka u Beogradu, Prištini i u Briselu.

  povratak na naslovnu stranu


 
© Centar za regionalizam. Sva prava zadržana.
Izradu i održavanje internet prezentacije podržali su USAID i Institut za održive zajednice (ISC).
Stavovi i mišljenja koja se mogu naći na ovom sajtu, nužno ne oslikavaju mišljenje USAID-a, Instituta za održive zajednice ili Američke vlade.